C000004
การพัฒนาวิทยากรแกนนำ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ณ จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น
18/12/2560 - 19/12/2560

รายชื่อผู้เรียน

ข้อมูล
Smiley face
 • C000004T430101S0000086
 • นายภรัณยู ปู่วัง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
 • 0849804698
 • nknfe55@gmail.com
 • ในเมือง
 • เมืองหนองคาย
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T430103S0000099
 • นายภูวนัตถ์ กิจประเสริฐ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
 • 0866407120
 • nknfe55@gmail.com
 • โพธิ์ชัย
 • เมืองหนองคาย
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T431401S0000102
 • นายสุนันท์ ปากแก้ว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสระใคร
 • 0895621189
 • nknfe55@gmail.com
 • สระใคร
 • สระใคร
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T430201S0000105
 • นายสิทธิพร คำจันทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองท่าบ่อ
 • 0877746137
 • nknfe55@gmail.com
 • ท่าบ่อ
 • ท่าบ่อ
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T431501S0000109
 • นางสาวรุ่งนภา กล้าหาญ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเฝ้าไร่
 • 0819753865
 • nknfe55@gmail.com
 • เฝ้าไร่
 • เฝ้าไร่
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T430801S0000115
 • นายวิไลศักดิ์ นามลุน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสังคม
 • 0941720900
 • nknfe55@gmail.com
 • แก้งไก่
 • สังคม
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T360704S0000116
 • นางสาวสายฝน จันทร์สา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
 • 0844748042
 • saigon.6070@gmail.com
 • หัวทะเล
 • บำเหน็จณรงค์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T430501S0000117
 • นายมานพ ธะวาติ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโพนพิสัย
 • 0956631969
 • nknfe55@gmail.com
 • จุมพล
 • โพนพิสัย
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T431601S0000120
 • นางสาวอัจฉรา ฉิมานุกูล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอรัตนวาปี
 • 0895691694
 • nknfe55@gmail.com
 • รัตนวาปี
 • รัตนวาปี
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T431701S0000122
 • นายเรวัต กงเพชร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโพธิ์ตาก
 • 0857528832
 • nknfe55@gmail.com
 • โพธิ์ตาก
 • โพธิ์ตาก
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T361304S0000126
 • นายสุเทพ ปลื้มใจ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอคอนสาร
 • 0817178767
 • alexza_la@hotmail.com
 • ห้วยยาง
 • คอนสาร
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T430703S0000129
 • นายปฐมพงษ์ วรรณประเก
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่
 • 0815495884
 • nknfe55@gmail.com
 • บ้านหม้อ
 • ศรีเชียงใหม่
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T461803S0000133
 • นางสาวอารีรัตน์ แสนวงศ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย
 • 0863300935
 • krureenfe@gmail.com
 • โคกสะอาด
 • ฆ้องชัย
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T461002S0000147
 • นายอนุวัตร เอกสันต์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำม่วง
 • 0893945156
 • ekkhasan@gmail.com
 • โพน
 • คำม่วง
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T361503S0000158
 • นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
 • 0639305466
 • spmmaii1199@gmail.com
 • กะฮาด
 • เนินสง่า
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T460710S0000172
 • นางสาวจีรวรรณ ประโพธิ์ศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางตลาด
 • 0898895212
 • pj.230a@gmail.com
 • นาเชือก
 • ยางตลาด
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460703S0000178
 • นางสาวแพรวนภา ทิพวงษ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางตลาด
 • 0852285956
 • nanny001@hotmail.co.th
 • อุ่มเม่า
 • ยางตลาด
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460706S0000183
 • นางอรอุมา ภูครองนาค
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางตลาด
 • 0857453435
 • yanisa-moey@hotmail.com
 • อิตื้อ
 • ยางตลาด
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T461701S0000185
 • นางสาวณัฐวรรณ สำราญรักษ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนจาน
 • 0887330846
 • natthawan6940@gmail.com
 • ดอนจาน
 • ดอนจาน
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T390106S0000187
 • นายอานัส นาหัวนิล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.
 • 0611348219
 • arnut@nongbua.nfe.go.th
 • บ้านขาม
 • เมืองหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T420105S0000202
 • นายตะวัน ป้อมสุวรรณ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สนง.กศน.จังหวัดเลย
 • 0901075797
 • pomsuwan2525@gmail.com
 • น้ำหมาน
 • เมืองเลย
 • เลย
Smiley face
 • C000004T460101S0000205
 • นายไชยา พินิจการ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • 0652574823
 • kok251924@gmail.com
 • กาฬสินธุ์
 • เมืองกาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460101S0000208
 • นายวรรณกร หมั่นเก็บ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • 0854402799
 • wannakorn.mk@gmail.com
 • กาฬสินธุ์
 • เมืองกาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460102S0000213
 • นางสาวปรียามาศ โทนคำ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • 0935638241
 • paw_preyamas@hotmail.com
 • เหนือ
 • เมืองกาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460715S0000216
 • นายธัชพล ศิริทัพ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางตลาด
 • 0942304153
 • ramayana93@gmail.com
 • หนองตอกแป้น
 • ยางตลาด
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460101S0000217
 • นางสาวจีรกาญ สรรพเลิศ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • 0986405864
 • jeerakan6314@gmail.com
 • กาฬสินธุ์
 • เมืองกาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T390502S0000220
 • นายนิพนธ์ บำรุงภักดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา
 • 0646925002
 • niponsuwannfe@gmail.com
 • บ้านโคก
 • สุวรรณคูหา
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T460401S0000235
 • นางสาวสิริมงคล ปาภูงา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอร่องคำ
 • 0989465696
 • sirimongkolaomam@gmail.com
 • ร่องคำ
 • ร่องคำ
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T360601S0000236
 • นางสาวเมธินี คำดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอจัตุรัส
 • 0957053931
 • peaypeaypeay73@gmail.com
 • บ้านกอก
 • จัตุรัส
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360610S0000239
 • นางสาววรรณิษา เศษดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส
 • 0636213556
 • wannisair2533@hotmail.co.th
 • หนองบัวใหญ่
 • จัตุรัส
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T390601S0000243
 • นายสุปัญญา แก้วพิภพ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาวัง
 • 0872389191
 • porarmydeillblue@gmail.com
 • นาเหล่า
 • นาวัง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T360707S0000253
 • นางสาวธิรพรเพชร ชุมพล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
 • 0897182722
 • jomjam-ka@hotmail.com
 • โคกเพชรพัฒนา
 • บำเหน็จณรงค์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T402401S0000261
 • นายสุรพล อันโน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านแฮด
 • 0872335536
 • suraphonanno@gmail.com
 • บ้านแฮด
 • บ้านแฮด
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T460201S0000267
 • นายปริวัฒน์ วงศ์เจริญ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนามน
 • 0863915129
 • Noomprarivat@gmail.com
 • นามน
 • นามน
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T390104S0000268
 • นางสาวศุภรัตน์ พลประเสริฐ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
 • 0934129892
 • Krusomsuparat@gmail.com
 • หนองสวรรค์
 • เมืองหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T400113S0000271
 • นายวีรพงษ์ เพ็ชรแก่น
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
 • 0870909679
 • boyband2532@hotmail.co.th
 • ดอนหัน
 • เมืองขอนแก่น
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401901S0000272
 • นายกิตติศักดิ์ สุดาทิพย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเขาสวนกวาง
 • 0815469765
 • kroo_nu@hotmail.co.th
 • เขาสวนกวาง
 • เขาสวนกวาง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401905S0000278
 • นางสาววิชุตา แก้วกุลงาม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 0846044483
 • Wichuta47@hotmail.com
 • คำม่วง
 • เขาสวนกวาง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T460908S0000296
 • นางสาวศศิวิมล อิศรานนท์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสหัสขันธ์
 • 0610189191
 • eve_win@hotmail.com
 • โนนน้ำเกลี้ยง
 • สหัสขันธ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T480901S0000299
 • นายภูริวัจน์ วะชุม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาหว้า
 • 0810498538
 • wormboy_38@hotmail.com
 • นาหว้า
 • นาหว้า
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T401601S0000300
 • นางสาวนฤภร ประพรมมา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • 0910757081
 • wassana04022523@hotmail.com
 • บ้านเรือ
 • ภูเวียง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401803S0000301
 • นางสาวเกษมณี พิบูลทิพย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอชนบท
 • 0637965768
 • kookkikkook29@gmail.com
 • วังแสง
 • ชนบท
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T481001S0000302
 • นายศุภวิทย์ ชิดทอง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโพนสวรรค์
 • 0998970848
 • nengsupawit@gmail.com
 • โพนสวรรค์
 • โพนสวรรค์
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T400405S0000308
 • นางสาวภูรชญา หิรัญรัตน์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน..อำเภอหนองเรือ
 • 0992959491
 • phurachaya@hotmail.com
 • จระเข้
 • หนองเรือ
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T461307S0000316
 • นายส.อ.เกรียงศักดิ์ แสนอุดม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสมเด็จ
 • 0952147890
 • kavasaki-15@hotmail.com
 • ศรีสมเด็จ
 • สมเด็จ
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460907S0000324
 • นางสาวจอมรุ่ง โอภากาศ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสหัสขันธ์
 • 0848885310
 • jomrung1@hotmail.com
 • โนนบุรี
 • สหัสขันธ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T390403S0000325
 • นายกนกศักดิ์ จรัสสิทธิเสรีกุล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรีบุญเรือง
 • 0897119489
 • kanoksak@nongbua.nfe.go.th
 • หนองบัวใต้
 • ศรีบุญเรือง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T361210S0000327
 • นายสุรเชษฐ์ ตั้งสกุล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอแก้งคร้อ
 • 0817688301
 • piece141@gmail.com
 • หนองไผ่
 • แก้งคร้อ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T390405S0000328
 • นายอุเทน รอยเวียงคำ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรีบุญเรือง
 • 0885608766
 • tanuthen59@gmail.com
 • นากอก
 • ศรีบุญเรือง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T402003S0000332
 • นางสาวยุภาพร พาลี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูผาม่าน
 • 0942876897
 • yuparlee@gmail.com
 • ภูผาม่าน
 • ภูผาม่าน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T402303S0000333
 • นายจักรภัทร แสนพุทธ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองนาคำ
 • 0915171566
 • Khunkhack@gmail.com
 • ขนวน
 • หนองนาคำ
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T460611S0000336
 • นายกล้า ภูดินดง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาวง
 • 0931025328
 • klapoo@hotmail.co.th
 • กุดปลาค้าว
 • เขาวง
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T390201S0000339
 • นายหัตถชัย รัตพลที
 • ลูกจ้างภาคบริการ: อาทิเช่น แม่บ้าน/รปภ./แม่ครัว และอื่นๆ
 • กศน.อำเภอนากลาง
 • 0832908885
 • hattachai2@gmail.com
 • นากลาง
 • นากลาง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T390201S0000340
 • นายธนภัทร ภูมิสายดอน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนากลาง
 • 0952955142
 • poomsaidorn_t@hotmail.com
 • นากลาง
 • นากลาง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T480508S0000344
 • นายโกวิท มีภาทัศน์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม
 • 0868581451
 • kowit_po@hotmail.com
 • น้ำก่ำ
 • ธาตุพนม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T480501S0000346
 • นายวีรชัย เนตรไลย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม
 • 0804601941
 • nazepom@windowslive.com
 • ธาตุพนม
 • ธาตุพนม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T361402S0000351
 • นายณัฐชัย สิงห์อำพล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • 0913305836
 • llnul2529@hotmail.com
 • เจาทอง
 • ภักดีชุมพล
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T480401S0000353
 • นายสุวิจักขณ์ นาอุดม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านแพง
 • 0862245536
 • suvijuk_naudom@hotmail.com
 • บ้านแพง
 • บ้านแพง
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T361203S0000359
 • นายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอแก้งคร้อ
 • 0918357625
 • jaturawitdear.25@gmail.com
 • นาหนองทุ่ม
 • แก้งคร้อ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T460311S0000377
 • นายจักรพงศ์ ภูแล่นคู่
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อ.กมลาไสย
 • 0872269080
 • jack_sunnie@hotmail.com
 • โคกสมบูรณ์
 • กมลาไสย
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460302S0000386
 • นายอภิชาติ ปรีจำรัส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกมลาไสย
 • 0832866553
 • aphichat1607@gmail.com
 • หลักเมือง
 • กมลาไสย
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460503S0000391
 • นางยุพราช แท่นแก้ว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
 • 0852613698
 • yuparach_mon@hotmail.com
 • เหล่าใหญ่
 • กุฉินารายณ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T380703S0000408
 • นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด
 • 0810554164
 • chainarong1166@hotmail.com
 • โนนศิลา
 • ปากคาด
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T461403S0000412
 • นางสาวมณีรัตน์ นามแสง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
 • 0833386449
 • poykang54@gmail.com
 • นิคมห้วยผึ้ง
 • ห้วยผึ้ง
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T460504S0000419
 • นายธีระ วิเศษ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 0610416090
 • Meeteronlydel@gmail.com
 • จุมจัง
 • กุฉินารายณ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T360904S0000425
 • นายภรัณยู วรรณจงคำ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเทพสถิต
 • 0973363999
 • vanjongkum@gmail.com
 • บ้านไร่
 • เทพสถิต
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T460807S0000433
 • นางสาวภัททิยาภรณ์ ฆารโสภณ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอห้วยเม็ก
 • 0816700466
 • palm1982@gmail.com
 • คำเหมือดแก้ว
 • ห้วยเม็ก
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T480101S0000434
 • นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
 • 0868558270
 • james_engin@hotmail.com
 • ในเมือง
 • เมืองนครพนม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T461604S0000446
 • นายพฤทธิ์ เพียรภายลุน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
 • 0833446901
 • paenphaylun@hotmail.com
 • บ่อแก้ว
 • นาคู
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T361602S0000455
 • นายจีระศักดิ์ กือชัยภูมิ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 044731080
 • izillx@gmail.com
 • ท่ากูบ
 • ซับใหญ่
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T380407S0000465
 • นายเลิศมงคล สุยะมาด
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพรเจริญ
 • 0956650586
 • pcr07.nfe@gmail.com
 • หนองหัวช้าง
 • พรเจริญ
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T480301S0000469
 • นางสาวพิไลรัตน์ สุวรรณใจ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน .ท่าอุเทน
 • 0933208609
 • suwannajai@hotmail.co.th
 • ท่าอุเทน
 • ท่าอุเทน
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T460805S0000478
 • นายอภิชาติ โยสีดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอห้วยเม็ก
 • 0970207852
 • yoseedatung0818@gmail.com
 • หัวหิน
 • ห้วยเม็ก
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T480112S0000488
 • นายปรีชา นาโพธิ์ตอง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองนครพนม
 • 0880443289
 • cha5885@gmail.com
 • หนองญาติ
 • เมืองนครพนม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T390110S0000490
 • นางสาวชมพูนุช ล้วนมงคล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 • 0621951636
 • chompoonut2465@gmail.com
 • ลำภู
 • เมืองหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T390105S0000492
 • นางสาวณฐมน นิธิโกมลกุล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 • 0847578656
 • aooon2499@hotmail.com
 • หัวนา
 • เมืองหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T460501S0000501
 • นายกานต์ชนก ไชยสุข
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.
 • 0833507447
 • imobil_it@hotmail.com
 • บัวขาว
 • กุฉินารายณ์
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T400901S0000504
 • นางสาววาสินี สุพรรณฝ่าย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกระนวน
 • 0831416595
 • meenny_nfe@hotmail.com
 • หนองโก
 • กระนวน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401101S0000526
 • นายอธิวัส บุญดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเปือยน้อย
 • 0933921614
 • atiwas15@hotmail.com
 • เปือยน้อย
 • เปือยน้อย
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T481201S0000531
 • นางสาวยอดเพชร ยางธิสาร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอวังยาง
 • 0933190382
 • yodphet1982@gmail.com
 • วังยาง
 • วังยาง
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T480803S0000535
 • นายศราวุธ ผึ่งผล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรัสงคราม
 • 0885518697
 • nungsara19@gmail.com
 • บ้านเอื้อง
 • ศรีสงคราม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T380209S0000546
 • นางวราภรณ์ พรรณขาม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเซกา
 • 0833623628
 • wa-golffy@hotmail.com
 • หนองทุ่ม
 • เซกา
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T401210S0000547
 • นางสาวพนิดา โคตา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0813693396
 • da_khota@hotmail.com
 • ลอมคอม
 • พล
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T461201S0000548
 • นางณัฐธิดา เหล่าการ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองกุงศรี
 • 0956614094
 • nattiok008@hotmail.com
 • หนองกุงศรี
 • หนองกุงศรี
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T401205S0000551
 • นางสาวสุนิสา ดงอานนท์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพล
 • 0878649490
 • i.sunisadong@gmail.com
 • หนองมะเขือ
 • พล
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400912S0000552
 • นางสาวกิติญา มาตย์แสง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกระนวน
 • 0616201995
 • kitiya_te@hotmail.com
 • หัวนาคำ
 • กระนวน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T461206S0000559
 • นางสุภาพร ภูกงลี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองกุงศรี
 • 0847863103
 • supaporn22.pp@gmail.com
 • หนองใหญ่
 • หนองกุงศรี
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T401616S0000562
 • นางสาวศิริศุภลักษณ์ คำตา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูเวียง
 • 0849333455
 • asanal555@hotmail.com
 • ดินดำ
 • ภูเวียง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T480806S0000567
 • นางวิรัชฎา โกพลรัตน์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม
 • 0879466988
 • kiwi_kopon@hotmail.com
 • บ้านข่า
 • ศรีสงคราม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T401710S0000570
 • นางสาวนันท์ธิญา เพียงเกษ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอมัญจาคีรี
 • 0910641249
 • nanthiya.ya@hotmail.com
 • ท่าศาลา
 • มัญจาคีรี
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T380107S0000572
 • นายธีร์ธวัช สุตเดช
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
 • 0615458391
 • sutdechthirthwach@gmail.com
 • บึงกาฬ
 • เมืองบึงกาฬ
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T471701S0000573
 • นายพรศักดิ์ พรมลา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโพนนาแก้ว
 • 0883119616
 • krupuchoy@gmail.com
 • บ้านโพน
 • โพนนาแก้ว
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T402201S0000574
 • นางสาวนีรชา เสาวรส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 • 0955975189
 • neera.sao_1@hotmail.com
 • บ้านโคก
 • โคกโพธิ์ไชย
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T470205S0000575
 • นางสาวฉันทวรรณ ราชกรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกุสุมาลย์
 • 0955846288
 • kookkai_0309@hotmail.com
 • อุ่มจาน
 • กุสุมาลย์
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T471401S0000579
 • นางสาวมิ่งขวัญ. ญาติธรรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเต่างอย
 • 0874774871
 • mingkhuan_ya@hotmail.com
 • เต่างอย
 • เต่างอย
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T400117S0000589
 • นางสาวตติยาภรณ์ โพธิราช
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
 • 0909719143
 • tatiyaporn.palm@gmail.com
 • บึงเนียม
 • เมืองขอนแก่น
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400101S0000597
 • นายคทาวุธ จารย์โพธิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
 • 0616954888
 • k16111973@hotmail.com
 • ในเมือง
 • เมืองขอนแก่น
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401701S0000604
 • นายวัชระ บัวเข็ม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอมัญจาคีรี
 • 0885639760
 • nuiboyza18436@gmail.con
 • กุดเค้า
 • มัญจาคีรี
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T471501S0000605
 • นายเด่นศักดิ์ ผาใต้
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 • 0857512002
 • densak.pha@gmail.com
 • ตองโขบ
 • โคกศรีสุพรรณ
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470701S0000607
 • นายยุทธนา. สิ่วละคร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 • 0879474785
 • yutthana_07@hotmail.com
 • นิคมน้ำอูน
 • นิคมน้ำอูน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T400201S0000611
 • นางสาวนพณัฐ แท่นทอง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านฝาง
 • 0849555454
 • nok1047@hotmail.com
 • หนองบัว
 • บ้านฝาง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T471108S0000614
 • นางพรรณทิพา กิมเตียว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภออากาศอำนวย
 • 0883036418
 • tomtam.1975@hotmail.com
 • สามัคคีพัฒนา
 • อากาศอำนวย
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T461101S0000615
 • นางสาววราภรณ์ เสียระหัง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอท่าคันโท
 • 0836629590
 • chitchat_yugyuy_happiness2536@
 • ท่าคันโท
 • ท่าคันโท
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T380306S0000621
 • นายประวิทย์ สุคำภา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโซ่พิสัย
 • 0956635749
 • sps.nfe@gmail.com
 • หนองพันทา
 • โซ่พิสัย
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T400403S0000628
 • นายอรรถพล คำปิคา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองเรือ
 • 0874264641
 • atthaphon@live.com
 • บ้านกง
 • หนองเรือ
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400701S0000632
 • นายเอกรัตน์ ภูบุตตะ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • 0956941209
 • ekkaratphubutta@gmail.com
 • น้ำพอง
 • น้ำพอง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T402003S0000636
 • นายธนกฤต. ธรรมประโชติ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูผาม่าน
 • 0814501305
 • Tanaghitkrukhokhonkaen@gmail.c
 • ภูผาม่าน
 • ภูผาม่าน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T421001S0000637
 • นางขนิษฐา วีระจิตสกุลงาม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0611369055
 • Kanidthae@gmail.com
 • ศรีฐาน
 • ภูกระดึง
 • เลย
Smiley face
 • C000004T461501S0000643
 • นายวันชัย สารพันธ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสามชัย
 • 0999689208
 • auddy2006@hotmail.com
 • สำราญ
 • สามชัย
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T420202S0000644
 • นายพันยศ งามนาเสียว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0904014328
 • Phunyoot2522@gmail.com
 • นาดอกคำ
 • นาด้วง
 • เลย
Smiley face
 • C000004T420405S0000647
 • นายชิดณรงค์ อินทจร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0883407467
 • Jonny.eang@hotmail.com
 • ห้วยพิชัย
 • ปากชม
 • เลย
Smiley face
 • C000004T420901S0000648
 • นายฐาปกรณ์ ลีกระจ่าง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0801029652
 • heroin_19949@hotmail.com
 • วังสะพุง
 • วังสะพุง
 • เลย
Smiley face
 • C000004T361007S0000650
 • นายศิวพงษ์ แอมประชา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูเขียว
 • 0844164525
 • siwapong.1@hotmail.com
 • โคกสะอาด
 • ภูเขียว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T400301S0000654
 • นายปิยะบุตร หว่างจิตร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพระยืน
 • 0959892384
 • badboyfc@hotmail.com
 • พระยืน
 • พระยืน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T420306S0000655
 • นายเอนก จันตะพรมมา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0872241200
 • aneksss@hotmail.com
 • บุฮม
 • เชียงคาน
 • เลย
Smiley face
 • C000004T421105S0000656
 • นางสาวปราณี เสนา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0885640886
 • pranee088338@gmail.com
 • เลยวังไสย์
 • ภูหลวง
 • เลย
Smiley face
 • C000004T360308S0000660
 • นางสาวอดิศรา คำลอยฟ้า
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • -
 • 0885946231
 • Adisara1@hotmail.com
 • หนองขาม
 • คอนสวรรค์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T420701S0000661
 • นายพิชิต ศรีเมือง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0956581234
 • tontiw2527@gmail.com
 • หนองบัว
 • ภูเรือ
 • เลย
Smiley face
 • C000004T470112S0000662
 • นายเฉลิมพล พลสีดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0854626127
 • jimmie_fast@hotmail.com
 • ห้วยยาง
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T360511S0000665
 • นายคคนานต์ ฝ่ายอุประ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองบัวแดง
 • 0956218388
 • kakanan_enduro@hotmail.com
 • วังชมภู
 • หนองบัวแดง
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T420506S0000668
 • นายพิษณุ นันทพรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 • 0864515479
 • doogku@hotmail.com
 • อิปุ่ม
 • ด่านซ้าย
 • เลย
Smiley face
 • C000004T360508S0000670
 • นายโชติรักข์ นาจะหมื่น
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองบัวแดง
 • 0651208858
 • cho_chocho@hotmail.com
 • คูเมือง
 • หนองบัวแดง
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360302S0000673
 • นางสุพรรณี ทองสา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์
 • 0884678996
 • lunluntogsa@gmail.com
 • ยางหวาย
 • คอนสวรรค์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T400301S0000676
 • นายประชา เอื้องสัจจะ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพระยืน
 • 0894167327
 • prachau_u@hotmail.com
 • พระยืน
 • พระยืน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400301S0000678
 • นายอุทัย จาตุรส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพระยืน
 • 0823079580
 • chaturos@hotmail.com
 • พระยืน
 • พระยืน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400608S0000680
 • นายพาชี ราชาคำ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอสีชมพู
 • 0933240559
 • phachi.rachakam@gmail.com
 • บริบูรณ์
 • สีชมพู
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400610S0000682
 • นายวงศ์ศิริ ศิริวงศ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อ.สีชมพู
 • 0625029409
 • wongsirikrukorkk@gmail.com
 • ภูห่าน
 • สีชมพู
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T360401S0000683
 • นางสุจิตรา อ่างชิน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 • 0898461023
 • evegroyapeak@gmail.com
 • บ้านยาง
 • เกษตรสมบูรณ์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T402504S0000687
 • นายสมิงศักดิ์ สมีแจ้ง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • 0860413328
 • samingsak328@gmail.com
 • เปือยใหญ่
 • โนนศิลา
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T390305S0000688
 • นายกัมพล เวียงวิเศษ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโนนสัง
 • 0857455816
 • mettots@gmail.com
 • บ้านค้อ
 • โนนสัง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T402501S0000690
 • นายเตชธร วงพงษ์คำ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโนนศิลา
 • 0880687149
 • ball_arty@hotmail.com
 • โนนศิลา
 • โนนศิลา
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T470109S0000691
 • นายวีระพล ชาวันดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร
 • 0617956141
 • basdefiance99@hotmail.com
 • ม่วงลาย
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T480208S0000692
 • นายภัทรดร พ่อตาแสง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอปลาปาก
 • 0847956854
 • sawit1907@gmail.com
 • หนองเทาใหญ่
 • ปลาปาก
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T360410S0000703
 • นางสาวมยุรี อาจสามารถ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 • 0813801826
 • maya123jung@gmail.com
 • บ้านบัว
 • เกษตรสมบูรณ์
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T470301S0000704
 • นายทินกร มาตราช
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานส่งเสริมการศศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะงหวั
 • 0980966720
 • innakorn_mat@hotmail.com
 • กุดบาก
 • กุดบาก
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470601S0000731
 • นายเอกชัย อินธิแสง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอวาริชภูมิ
 • 0844231432
 • phonnakaew1987@gmail.com
 • วาริชภูมิ
 • วาริชภูมิ
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T400201S0000733
 • นายชัยศิริ ทันชม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านฝาง
 • 0846690223
 • tongpk29@gmail.com
 • หนองบัว
 • บ้านฝาง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T361001S0000739
 • นายเรวัตร ปานช้าง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูเขียว
 • 0625824258
 • rewut.panchang@gmail.com
 • ผักปัง
 • ภูเขียว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360803S0000741
 • นายรังสรรค์ เลิศประเสริฐ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองบัวระเหว
 • 0874455927
 • rungsanmaster@gmail.com
 • ห้วยแย้
 • หนองบัวระเหว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T390307S0000744
 • นางสาวอรดี ไชยบุรมณ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโนนสัง
 • 0899400006
 • oradee@nongbua.nfe.go.th
 • โคกใหญ่
 • โนนสัง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T461302S0000747
 • นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสมเด็จ
 • 0956633593
 • ksn.asd_nfedc@nfe.go.th
 • หนองแวง
 • สมเด็จ
 • กาฬสินธุ์
Smiley face
 • C000004T380504S0000750
 • นายชัยรัตน์ พัทบุรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรีวิไล
 • 0870694989
 • pataburee@hotmail.com
 • นาแสง
 • ศรีวิไล
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T360110S0000755
 • นายอธิคม วรรณพินิจ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • 0810639430
 • nikomnoi@hotmail.com
 • หนองนาแซง
 • เมืองชัยภูมิ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360117S0000756
 • นายปริญญา นามปัญญา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • 0813693672
 • parinyanam8666@gmail.com
 • โคกสูง
 • เมืองชัยภูมิ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360117S0000757
 • นายเฉลิมพงษ์ พงษ์จำนงค์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • 0810647684
 • chalampong1985@gmail.com
 • โคกสูง
 • เมืองชัยภูมิ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T360202S0000767
 • นางสาวชลลัดดา เสนชัย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านเขว้า
 • 0811838296
 • montakene@gmail.com
 • ตลาดแร้ง
 • บ้านเขว้า
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T480601S0000808
 • นายธีรภัทร ยศสุรีย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเรณูนคร
 • 0828506462
 • ksnrenunakhon@gmail.com
 • เรณู
 • เรณูนคร
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T360801S0000811
 • นายวิชา จ่าทัน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อ.หนองบัวระเหว
 • 0981701226
 • Wicha07042520@gmail.com
 • หนองบัวระเหว
 • หนองบัวระเหว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T480601S0000820
 • นายกิตติ์ สุดอนันต์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเรณูนคร
 • 0621747764
 • kitt.sudanan@gmail.com
 • เรณู
 • เรณูนคร
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T440101S0000823
 • นางสาวนิยะดา ไชยะดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 • 0854654921
 • niyadar_chai@hotmail.com
 • ตลาด
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T480705S0000853
 • นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาแก
 • 0883270827
 • sadeetoyou@gmail.com
 • พิมาน
 • นาแก
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T440106S0000855
 • นางสาวอรพิน ปะกินังเต
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • 0934940292
 • pakinangte@hotmial.co.th
 • ดอนหว่าน
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440109S0000858
 • นางสาวจินตหรา ปัดชากาว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • 0956723098
 • jintara1987joyly@gmail.com
 • ท่าสองคอน
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440113S0000859
 • นางสาววิลาวรรณ แก้วหานาม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • 0990737112
 • pancak_01@hotmail.com
 • หนองโน
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441202S0000860
 • นางสาวเอมอัสชา ไชยะดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง
 • 0807613516
 • cherry-chaiyada@hotmail.com
 • นาโพธิ์
 • กุดรัง
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441204S0000861
 • นางพรพิรุณ รอบคอบ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง
 • 0844281440
 • fone2525@gmail.com
 • หนองแวง
 • กุดรัง
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440309S0000869
 • นางจิราภรณ์ บัวคำโคตร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
 • 0879463672
 • dongdand2515@hotmail.com
 • เหล่า
 • โกสุมพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440308S0000870
 • นางสาวพรฉวี มูลลาภักดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
 • 0804604914
 • moowan4914@hotmail.com
 • หนองบัว
 • โกสุมพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410101S0000871
 • นายวุฒินันท์ สมปิตตะ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
 • 0941099299
 • w.sompitta@gmail.com
 • หมากแข้ง
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T412201S0000875
 • นายนายวิชัย บุญทน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอน้ำโสม
 • 0995141695
 • tonruk_55@live.com
 • นายูง
 • นายูง
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T411102S0000876
 • นายกิตติศักดิ์ รักแก้ว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านดุง
 • 0843908332
 • ucom04@gmail.com
 • บ้านดุง
 • บ้านดุง
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T412404S0000879
 • นางสาวญาณี ยาวาปี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกู่แก้ว
 • 0980968648
 • yanee52010518096@gmail.com
 • คอนสาย
 • กู่แก้ว
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T412003S0000880
 • นายส.อ.หญิงสุพัตรา จันทร์เขียว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
 • 0931456491
 • supattra122532@gmail.com
 • บ้านยวด
 • สร้างคอม
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T412102S0000881
 • นางสาวสุพรรณี ทับสมบัติ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองแสง
 • Supannee.aaa3@gmail.com
 • แสงสว่าง
 • หนองแสง
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T411113S0000882
 • นางสาวทิติยา เนตรสง่า
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน. อำเภอบ้านดุง
 • 0908546162
 • kaampook@gmail.com
 • นาคำ
 • บ้านดุง
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T440307S0000883
 • นางสาวจิดาภา จันทร์สามารถ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
 • 0613156807
 • tangkwar_sad@hotmail.com
 • หนองเหล็ก
 • โกสุมพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440913S0000890
 • นางกุหลาบ นาเจิมพลอย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 • 0833563299
 • Kulab3299@hotmail.com
 • หนองทุ่ม
 • วาปีปทุม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440907S0000892
 • นางสาวศศิธร แก้วสมศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 • 0836659661
 • saithron2527@gmail.com
 • แคน
 • วาปีปทุม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440914S0000896
 • นายระมุล สุธรรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 • 0807550549
 • Ramul_12@hotmail.co.th
 • หนองแสน
 • วาปีปทุม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T402004S0000903
 • นางอนงค์พร ชาโสรส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูผาม่าน
 • 0823171185
 • nfe.wungsawab@gmail.com
 • วังสวาบ
 • ภูผาม่าน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T402001S0000905
 • นายจรินทร์ ทองพิทักษ์กุล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูผาม่าน
 • 0875201459
 • jarinaun@hotmail.com
 • โนนคอม
 • ภูผาม่าน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T441004S0000906
 • นางสาวปริฉัตร. จันทวะฤทธิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน. อำเภอนาดูน
 • 0930935545
 • say_num2522@hotmail.com
 • ดงบัง
 • นาดูน
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441005S0000908
 • นายยุทธนา ดวงพรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน. อำเภอนาดูน
 • 0831469403
 • yut_duangprom@hotmaik.com
 • ดงดวน
 • นาดูน
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440709S0000914
 • นายอภิโชติ เสียงใส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาเชือก
 • 0934846816
 • apichot_1012@gmail.com
 • หนองกุง
 • นาเชือก
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440707S0000915
 • นายนพรัตน์ ศิริพันทะ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาเชือก
 • 0885494451
 • noparrata.siripanta@gmail.com
 • หนองเม็ก
 • นาเชือก
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440706S0000916
 • นางสาวศิริพร ภูสมจิตร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาเชือก
 • 0894922037
 • phusomjit.s03@gmail.com
 • ปอพาน
 • นาเชือก
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440816S0000919
 • นางกนกพร จิณรักษ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 • 0828358166
 • teeju_tha@hotmail.com
 • เวียงชัย
 • พยัคฆภูมิพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440801S0000920
 • นางสาวภาวินี แสงแดง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 • 0894106802
 • eabijung@gmail.com
 • ปะหลาน
 • พยัคฆภูมิพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T411905S0000921
 • นายเกียรติศักดิ์ สีดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเพ็ญ
 • 0981489808
 • Kaittisuk8@gmail.com
 • สุมเส้า
 • เพ็ญ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T440803S0000922
 • นางสาวปราณิสา คำมะณี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 • 0611391088
 • arlala@windowslive.com
 • เวียงสะอาด
 • พยัคฆภูมิพิสัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441107S0000923
 • นางอรอุมา แก้วสียา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางสีสุราช
 • 0857384960
 • ornuma1.com@hotmail.com
 • หนองบัวสันตุ
 • ยางสีสุราช
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441102S0000924
 • นางสาวอนงค์รัก จันทะเขียง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางสีสุราช
 • 0801856788
 • manowan_aon@hotmail.com
 • นาภู
 • ยางสีสุราช
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441106S0000925
 • นางสาวกานดา กลางแม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอยางสีสุราช
 • 800058935
 • Maykanda-555@hotmail.com
 • สร้างแซ่ง/ขามเรียน
 • ยางสีสุราช
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440204S0000927
 • นางสาวกุลวดี โยธามาศ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอแกดำ
 • 0892788910
 • fommy_kitty@hotmail.co.th
 • หนองกุง
 • แกดำ
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440205S0000928
 • นายวรรธนพงศ์ ทับธานี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอแกดำ
 • 0815713571
 • wattanapong.t64@gmail.com
 • โนนภิบาล
 • แกดำ
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440701S0000930
 • นายอิศรา วิชาชัย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอนาเชือก
 • 0864574275
 • isara.vichachai@gmail.com
 • นาเชือก
 • นาเชือก
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T412301S0000931
 • นายชัยรัตน์ นาสว่าง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
 • 0828524989
 • piakpk@hotmail.co.th
 • บ้านแดง
 • พิบูลย์รักษ์
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T401401S0000932
 • นายปุณณ์ นาอุดม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0836712008
 • arcobaleno09@hotmail.com
 • แวงน้อย
 • แวงน้อย
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T410901S0000935
 • นางสาวลักษิกา วิวาจารย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอศรีธาตุ
 • 0817959965
 • luksika0007@gmail.com
 • ศรีธาตุ
 • ศรีธาตุ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410701S0000936
 • นางสาวพัชราพร พนมเขต
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอทุ่งฝน
 • 0935549494
 • farmtangmo_mlp_@hotmail.com
 • ทุ่งฝน
 • ทุ่งฝน
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410206S0000938
 • นางสาวพลอยภัค ซาเหลา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอกุดจับ
 • 0834708703
 • polypak8703@gmail.com
 • เมืองเพีย
 • กุดจับ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T412502S0000939
 • นายณรงค์เดช คานดง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 • 0630502169
 • pupu_it@hotmail.com
 • ห้วยสามพาด
 • ประจักษ์ศิลปาคม
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T411711S0000940
 • นางสาวจิตรา นาฬิกุล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านผือ
 • 0904133211
 • p_om42@hotmail.com
 • หนองหัวคู
 • บ้านผือ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T401011S0000943
 • นางจีรศักดิ์ โยมะบุตร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านไผ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • 0806085267
 • jeerasak513556240@hotmail.com
 • ภูเหล็ก
 • บ้านไผ่
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T410305S0000944
 • นางสาวยุภาพร ดอนสมพงษ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวัวซอ
 • 0833333235
 • yupaporn313@gmail.com
 • น้ำพ่น
 • หนองวัวซอ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410617S0000947
 • นายชัยวัตร วิหาร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอหนองหาน
 • 0862351113
 • chaiwat2559@gmail.com
 • ดอนหายโศก
 • หนองหาน
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T402101S0000950
 • นายชลธี โพธิ์ศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอซำสูง
 • 0981032796
 • chonlatee.ae@hotmail.co
 • กระนวน
 • ซำสูง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T441304S0000951
 • นางสาวยุพินภรณ์ อัศวภูมิ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชื่่นชม
 • 0956025595
 • yupinporn2559@gmail.com
 • หนองกุง
 • ชื่นชม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T441301S0000952
 • นางสาวปุณยนุช สุดขันธ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชื่่นชม
 • 0821032873
 • punyanutsud@gmail.com
 • ชื่นชม
 • ชื่นชม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410105S0000953
 • นายวิชาญศักดิ์ ทุมทุมา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 • 0817695003
 • wichansak@hotmail.com
 • บ้านตาด
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410403S0000955
 • นายพงศ์วุฒิ เวชบุตร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี
 • 0610533933
 • hotman_tam@hotmail.com
 • เวียงคำ
 • กุมภวาปี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410415S0000956
 • นางสาววิรัญญา ไชยเมือง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี
 • 0900269794
 • wirunya9794@gmail.com
 • กุมภวาปี
 • กุมภวาปี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T411002S0000957
 • นางสาวชไมพร เหล่ารัตน์ศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอวังสามหมอ
 • 0956643778
 • aomcmp2525@gmail.com
 • หนองหญ้าไซ
 • วังสามหมอ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410114S0000958
 • นางสาวกรองกาญจน์ คำจันทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
 • 0969944549
 • kamjankrongkarn@gmail.com
 • สามพร้าว
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T440604S0000963
 • นายอธิพัฒน์ ศรีเกิน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบรบือ
 • 0892767874
 • tongtoey2518@gmail.com
 • วังไชย
 • บรบือ
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440405S0000965
 • นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
 • 0846014124
 • arirat0846014124@gmail.com
 • นาสีนวน
 • กันทรวิชัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440408S0000966
 • นางภัทรดา ธนูสา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
 • 0935540800
 • pa_ta_ra_da@hotmail.com
 • ศรีสุข
 • กันทรวิชัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440409S0000968
 • นางกนกพร จำรัสศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
 • 0895710352
 • maytateep26@hotmail.com
 • กุดใส้จ่อ
 • กันทรวิชัย
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440607S0000969
 • นางสาวยุวดี แก้วบุดดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบรบือ
 • 0879512278
 • kaewnoonrasri@gmail.com
 • โนนราษี
 • บรบือ
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410801S0000970
 • นางสาววีรินทร์ จันทะโพธิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอไชยวาน
 • 0981107882
 • somjit3542@gmail.com
 • ไชยวาน
 • ไชยวาน
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T440602S0000971
 • นางสาวเตือนจิตร ธวัชโชติ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบรบือ
 • 0828586274
 • TUEN2930@hotmail.com
 • บ่อใหญ่
 • บรบือ
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T400803S0000972
 • นางศศิวิภา มะลิมาศ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภออุบลรัตน์
 • 0868550537
 • gaboilteam@hotmail.com
 • เขื่อนอุบลรัตน์
 • อุบลรัตน์
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T402901S0000973
 • นายกิตติพงศ์ อันสน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอเวียงเก่า
 • 0845151417
 • hs4sbt@hotmail.com
 • ในเมือง
 • เวียงเก่า
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T361102S0000974
 • นายศุภกิจ ภิญโญทรัพย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแท่น
 • 0899497301
 • hs3qgz@hotmail.com
 • สามสวน
 • บ้านแท่น
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T412202S0001011
 • นางสาวฐิภาภรณ์ แสนจันแดง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
 • 0945427154
 • thipaporn77@gmail.com
 • บ้านก้อง
 • นายูง
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T402103S0001012
 • นายนาวา หาญเชิงชัย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอซำสูง
 • 0957844371
 • Bossnawa6523@gmail.com
 • บ้านโนน
 • ซำสูง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T411701S0001013
 • นายเจริญชัย จารุจินดา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอบ้านผือ
 • 0856598608
 • jarujinda_6830@hotmail.com
 • บ้านผือ
 • บ้านผือ
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T390210S0001014
 • นายดนัยภัทร ยงลา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน
 • 0934452464
 • tui_water@hotmail.com
 • อุทัยสวรรค์
 • นากลาง
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T400509S0001015
 • นายว่าที่ ร.ต. อัครพล สุพรรณ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ
 • 0997591012
 • ko_vts@hotmail.com
 • นาเพียง
 • ชุมแพ
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400504S0001016
 • นายสำเนียง มาจุฬา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอชุมแพ
 • 0880634723
 • ko_vts@hotmail.com
 • โนนอุดม
 • ชุมแพ
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T301504S0001029
 • นายนายชัดเจน มานะยิ่ง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
 • 0897160421
 • cccjjjcccjjj@hotmail.com
 • กระเบื้องใหญ่
 • พิมาย
 • นครราชสีมา
Smiley face
 • C000004T441303S0001031
 • นางสาวปิยะมาศ วิชัยวงค์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชื่่นชม
 • 0850588221
 • kroopiyamas@hotmail.com
 • เหล่าดอกไม้
 • ชื่นชม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410101S0001032
 • นายนายนราศักดิ์ คำภา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.
 • 0619615333
 • bobbie.eiei@gmail.com
 • หมากแข้ง
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T410114S0001033
 • นางสาวอนงค์ สีอ่อนแสง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
 • 09428933589
 • canon_puy@hotmail.com
 • สามพร้าว
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T440104S0001034
 • นางสาวพรพิมล รัตนพลแสน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 • 0902732999
 • nim_rd@windowslive.com
 • แวงน่าง
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T361001S0001139
 • นางสาวสุปราณี รักถาวร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูเขียว
 • 0923254514
 • jake16322@hotmail.com
 • ผักปัง
 • ภูเขียว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T361001S0001140
 • นางสกุณตลา ระวิพันธ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.อำเภอภูเขียว
 • 0833783552
 • kroona18@gmail.com
 • ผักปัง
 • ภูเขียว
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T410501S0001141
 • นายอรรคพล ผลาหงษ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0862425710
 • palahong@hotmail.co.th
 • โนนสะอาด
 • โนนสะอาด
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T402101S0001142
 • นายกิตติศักดิ์ เล่ห์กล
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0833272204
 • hs40yv@gmail.com
 • กระนวน
 • ซำสูง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T470106S0001143
 • นายพรสวรรค์ แสงมณี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 • 0804015504
 • accessories_@windowslive.com
 • เชียงเครือ
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470102S0001144
 • นายอานนท์ พลไสย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0819740648
 • ajponchai@hotmail.com
 • ขมิ้น
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T400901S0001145
 • นางสาวรัตนาพร ชาชัย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0885618784
 • dexbas_13@hotmail.com
 • หนองโก
 • กระนวน
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T471009S0001146
 • นายนายยเนตร งอยจันทร์ศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน
 • 0862292166
 • bluesky_202@hotmail.com
 • บ่อแก้ว
 • บ้านม่วง
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T401506S0001147
 • นายจักรพงษ์ภูวณัฐ ลมดา
 • รับจ้างอิสระ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 • กศน.
 • 0800090965
 • jigsaw007gg@gmail.com
 • หนองเม็ก
 • หนองสองห้อง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401801S0001148
 • นายกรพัฒน์ แสนสุนนท์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0885285252
 • nomail@mail.com
 • ชนบท
 • ชนบท
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401806S0001149
 • นายปริวัฒน์ อุ่นผาง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0804042096
 • pariwatoon@gmail.com
 • ศรีบุญเรือง
 • ชนบท
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T401001S0001150
 • นายภัทรพล พลป้อง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0637147447
 • parkachang10@gmail.com
 • บ้านไผ่
 • บ้านไผ่
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T402204S0001151
 • นางนุศรา จันทร์แพน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0980974197
 • nucho706nuch@gmail.com
 • นาแพง
 • โคกโพธิ์ไชย
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T470804S0001152
 • นางสาวกรวลี เหลาแตว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0879557668
 • oum.san128@gmail.com
 • หนองสนม
 • วานรนิวาส
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T440511S0001153
 • นางพิศมัย ภูวิชัย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0817699320
 • no_email@n.com
 • โพนทอง
 • เชียงยืน
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410101S0001154
 • นายธีระศักดิ์ แก้วมณี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0935525159
 • dear-sillyfook@hotmail.com
 • หมากแข้ง
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T471804S0001155
 • นายวิศิษฏ์ แก้วดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0801993934
 • cc-noi@hotmail.com
 • กกปลาซิว
 • ภูพาน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T480801S0001156
 • นางสาวชิสา ไชยรินทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0845294630
 • saly_11_sp@hotmail.com
 • ศรีสงคราม
 • ศรีสงคราม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T471002S0001157
 • นายยเนตร งอยจันทร์ศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0862292166
 • blue-202@hotmail.com
 • มาย
 • บ้านม่วง
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T410801S0001158
 • นางสาววีรินทร์ จันทะโพธิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0981107882
 • korpat88@gmail.com
 • ไชยวาน
 • ไชยวาน
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T400702S0001159
 • นางเบญจมาส วงษ์คำจันทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 000000000
 • no_email@n.com
 • วังชัย
 • น้ำพอง
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T470901S0001160
 • นางสาววิยะดา อินทรศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0857522844
 • intharasriwi@hotmail.com
 • คำตากล้า
 • คำตากล้า
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470704S0001161
 • นางสาวพัชรานนท์ ผลาจันทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0611536392
 • pather@thaimail.com
 • สุวรรณคาม
 • นิคมน้ำอูน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T471303S0001162
 • นางปริสา ราชสิมมา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0801856388
 • rose_risasla@hotmail.com
 • วัฒนา
 • ส่องดาว
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470401S0001163
 • นายสุวัฒน์ พรหมศิริ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0868647401
 • suwatpnomsiri_27@gmail.com
 • พรรณา
 • พรรณานิคม
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T430802S0001164
 • นายสถาพร ดวงจันทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0825544304
 • bsatapon@gmail.com
 • ผาตั้ง
 • สังคม
 • หนองคาย
Smiley face
 • C000004T471205S0001165
 • นายอนุชิต ชัยนา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0843924406
 • amanmag@gmail.com
 • *เจริญศิลป์
 • สว่างแดนดิน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T471201S0001166
 • นายวรชัย สุวรรณชัยรบ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0956700340
 • vorachai2522@hotmail.com
 • สว่างแดนดิน
 • สว่างแดนดิน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T481103S0001167
 • นาย ปรีชา จันดี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0893949953
 • no_email@n.com
 • ดอนเตย
 • นาทม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T471212S0001168
 • นายว่าที่ ร.ท. พิชิตชัย เอี่ยมพลู
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0871119862
 • glod_5@hotmail.com
 • ค้อใต้
 • สว่างแดนดิน
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T440506S0001169
 • นางสาวนัฐพร คุ้มศาสตรา
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • กศน.
 • 0874257542
 • k.ngtthaporn@gmail.com
 • กู่ทอง
 • เชียงยืน
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T410402S0001236
 • นายราตรี ภักดิ์สงศรี
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0893502070
 • vatreep@tot.co.th
 • พันดอน
 • กุมภวาปี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T390101S0001238
 • นายสมพร เพ็งธรรม
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905207687
 • somporn@tot.co.th
 • หนองบัว
 • เมืองหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
Smiley face
 • C000004T440104S0001239
 • นายบุญถิ่น ปะระทัง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0819656562
 • boontinpapara@tot.co.th
 • แวงน่าง
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T440101S0001240
 • นายธวัชชัย ประคำมินทร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905060526
 • tawatpra@tot.co.th
 • ตลาด
 • เมืองมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
Smiley face
 • C000004T400106S0001241
 • นางอรุณรัตน์ ด่านซ้าย
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0892756968
 • arunrat@tot.co.th
 • เมืองเก่า
 • เมืองขอนแก่น
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T360601S0001242
 • นายไสว สันกลาง
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905239495
 • sawais@tot.co.th
 • บ้านกอก
 • จัตุรัส
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T470101S0001243
 • นางกลิ่นแก้ว แก้วอาจ
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0893230093
 • klinkawe@tot.co.th
 • ธาตุเชิงชุม
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T470101S0001244
 • นายวุฒิชัย มาตราช
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0895711990
 • wutichai@tot.o.th
 • ธาตุเชิงชุม
 • เมืองสกลนคร
 • สกลนคร
Smiley face
 • C000004T380107S0001245
 • นายนิวัฒน์ ไชยตารน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0919191911
 • niwatch@tot.co.th
 • บึงกาฬ
 • เมืองบึงกาฬ
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T380107S0001246
 • นาย วิเชษฐ์ เมืองแสน
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905060483
 • wichestm@tot.co.th
 • บึงกาฬ
 • เมืองบึงกาฬ
 • บึงกาฬ
Smiley face
 • C000004T301501S0001247
 • นางปรวิศา ฤิทธิวัชร์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0915587635
 • pavarisr@tot.co.th
 • ในเมือง
 • พิมาย
 • นครราชสีมา
Smiley face
 • C000004T410101S0001248
 • นายจักพงษ์ มากเกษร
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0919455355
 • chakpong@tot.co.th
 • หมากแข้ง
 • เมืองอุดรธานี
 • อุดรธานี
Smiley face
 • C000004T420101S0001249
 • นายเจิดศักดิ์ พาณิชย์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905060494
 • jherdsak@tot.co.th
 • กุดป่อง
 • เมืองเลย
 • เลย
Smiley face
 • C000004T420108S0001250
 • นายสุวิทย์ อุ่นขาว
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0807383180
 • sumito@tot.co.th
 • นาโป่ง
 • เมืองเลย
 • เลย
Smiley face
 • C000004T360101S0001251
 • นางทรงทิพย์ วิริยะจิตต์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905061049
 • chongthi@tot.co.th
 • ในเมือง
 • เมืองชัยภูมิ
 • ชัยภูมิ
Smiley face
 • C000004T480101S0001252
 • นายสุเทพ หันจรัส
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0854513113
 • sutheph@tot.co.th
 • ในเมือง
 • เมืองนครพนม
 • นครพนม
Smiley face
 • C000004T400101S0001253
 • นายสุรชัย ไชยสวัสดิ์
 • ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • ทีโอที
 • 0905199656
 • suvachac@tot.co.th
 • ในเมือง
 • เมืองขอนแก่น
 • ขอนแก่น
Smiley face
 • C000004T400608S0004715
 • นางสาวปิยวรรณ ดวงลาดนา
 • เกษตรกรปลูกข้าว
 • __
 • 0927134333
 • pdoungladna@gmail.com
 • บริบูรณ์
 • สีชมพู
 • ขอนแก่น