การค้นหากิจกรรม

เนื่องจากกิจกรรม/หลักสูตร มีจำนวนมากเพื่อให้ง่ายแก่การสมัคร ขอให้ผู้สมัครเลือกจังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมหลักสูตร จากนั้นกด "ค้นหา" กิจกรรมจะปรากฎที่ด้านล่าง ท่านเลือกกิจกรรม และทำการสมัครต่อไป